Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ SAMEK
?Pana Profesora ? trzy gawędy o muszlach?.
lipiec 2006

samek1
Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ SAMEK. Naukowiec znany i szanowany przez wszystkich polskich miłośników konchyliów morskich. Autor wielu książek poświęconych pięknu podwodnego świata. Zawodowo zajmuje się automatyzacją procesów technologicznych oraz nowoczesną interdyscyplinarną dziedziną nauki ? bioniką. Obecnie w Katedrze Automatyzacji Procesów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Obecność Pana Profesora Andrzeja Samka w ?Forum Ekspertów? poczytuję sobie, jako wyjątkowe wyróżnienie dla mojej ?CONCHY?.
Pragnę przypomnieć, iż dane mi już było zaprezentować sylwetkę oraz wywiad z Panem Profesorem w dziale: ?Honorowy Gość CONCHY?.
W tym zaś miejscu zamieszczam artykuły autorstwa Pana Profesora, które do tej pory były opublikowane jedynie w Piśmie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ? ?WSZECHŚWIAT?.

samek2?WSZECHŚWIAT? ? Pismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Wydawane przy współudziale Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Badań Naukowych, Akademii Górniczo-Hutniczej, Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej.
Towarzyszy polskim przyrodnikom od 3 kwietnia 1882 roku.
http://wszechswiat.agh.edu.pl

Na początku lipca 2006 roku zwróciłem się z prośbą do Pana Profesora Andrzeja Samka o udostępnienie Jego artykułów z intencją przybliżenia ich Czytelnikom ?CONCHY?.
Pan Profesor zgodził się natychmiast…podczas przemiłej rozmowy!
Zalecił jednak, abym zachowując grzecznościową etykietę zwrócił się także o przyzwolenie do Redakcji krakowskiego czasopisma ?WSZECHŚWIAT?…co niezwłocznie uczyniłem. Pozytywną odpowiedzią zaszczycił mnie Redaktor Naczelny – Pan Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Profesor Jacek Rajchel w ciągu niespełna tygodnia przesłał mi archiwalne wydania czasopisma oraz elektroniczny zapis artykułów. Serdecznie dziękuję!

A oto już oryginalne artykuły autorstwa Pana Profesora Andrzeja Samka, które pozwoliłem sobie nazwać…?gawędami o muszlach?, gdyż w moim przekonaniu są w istocie pięknymi i pogłębiającymi naszą widzę opowiadaniami o obecności muszli w różnych formach ludzkiej aktywności.

GAWĘDA PIERWSZA…
?Mięczaki w dawnej ilustracji?

1aa

GAWĘDA DRUGA…
?Porcelanki i Św. Antoni?

1aaaa

GAWĘDA TRZECIA
?Mięczaki na znaczkach?

1aaaaa