Jaroslav Derka, CZECHY

jderka(at)volny.cz     zrzeszonych w Czeskim Klubie Kolekcjonerów Muszli (Cesky Klub Sberatelu Lastur).
Autor wielu ciekawych artykułów w oficjanym biuletynie klubowym – „Voluta”.
Kolekcjonerstwo konchologiczne traktuje jako wielce pożyteczną przygodę, dającą sporo radości, odprężenia i … zdrowia, gdyż każdorazowe nabycie ciekawego okazu wyzwala bardzo dużo pozytywnych emocji.
Musi tak być rzeczywiście, skoro Jaroslav we wstępie do swojej strony internetowej pisze: ” Jsem rad, źe jsem sberatelem…”

derka1

Fragment kolekcji Jaroslava…

derka10

Na zdjęciu z 2001 roku – Jaroslav Derka i niewielki fragment Jego zbioru.

derka11

Różne formy lokalne porcelanki Cypraea tigris z kolekcji Jaroslava.

derka5

Drobne, ale jakże ciekawe Naticidae…

derka6

Imponujące okazy z rodziny Harpidae…

derka7

Fragment rodziny Cassidae w zbiorze Jaroslava Derki…

derka8

Cenne pleurotomarie „leżące” na morskiej plaży…

derka9

Fototapeta w pokoju kolekcjonerskim zdradza marzenia hobbysty…