„I MIĘCZAK MOŻE MIEĆ POWÓD DO DUMY” Muszle na wystawie w Górze Św. Anny

Nasz kraj nie jest chyba szczęśliwym miejscem do organizowania wystaw muszli. -Tego typu przedsięwzięcia to ciągle rzadkość. Tym bardziej ucieszyłem się wieścią z Opolszczyzny, potwierdzającą słuszność „zasady” wyjątku od reguły. konchistyczno – wystawowej reguły.
Okazuje się bowiem, że w tym roku wystawa muszli w Polsce doszła do skutku. Jej organizatorem jest Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, którego tymczasową siedzibą jest Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Wystawę w muzeum w Górze Św. Anny będzie można oglądać do końca 2012 r., a później w okresie: styczeń-marzec 2013 r. w placówce macierzystej, tj. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, przy ul. Św. Wojciecha 13… A jeszcze później chęć pokazania wystawy u siebie wyraziły muzea m.in. w Drozdowie koło Łomży, Kluczborku i Praszce.

01

Autorami scenariusza i aranżacji plastycznej są Panowie: Piotr Zabłocki i Michał Wolny z Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

piotr

Piotr Zabłocki – absolwent biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2006 roku zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Przyrody w Muzeum Śląska Opolskiego. Posiada uprawnienia na obrączkowanie wszystkich gatunków dzikich ptaków w Polsce jako współpracownik Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Podczas pracy zawodowej prowadzi badania naukowe związane z obrączkowaniem ptaków oraz dokumentacją stanowisk wybranych grup kręgowców i bezkręgowców na Opolszczyźnie. Od 2007 roku jako, członek Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, prowadzi monitoring ważek woj. opolskiego. W ramach współpracy z Towarzystwem Przyrodniczym Bocian od 2006 roku zaangażowany jest także w program badania i ochrony błotniaka łąkowego Circus pygargus na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Zajmuje się również pozyskiwaniem i preparowaniem entomofauny do zbiorów muzeum. Na co dzień nie zajmuje się mięczakami, choć pozostaje pod niemijającym wrażeniem jakie zrobiły na nim obserwowane na żywo w Morzu Czerwonym stożki i porcelanki.

michal

Michał Wolny – absolwent biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2006 jest członkiem grupy badawczej zajmującej się rozmieszczeniem i ochroną populacji lęgowej błotniaka łąkowego Circus pygargus na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Od 2007 roku jest współpracownikiem Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku, posiadającym licencję na znakowanie ptaków w Polsce. W Muzeum Śląska Opolskiego pracuje 2008 roku na stanowisku adiunkt muzealny-pracownik merytoryczny w Dziale Przyrody. Popularyzator wiedzy przyrodniczej z zakresu zoologii, autor scenariuszy i oprawy plastycznej czasowych wystaw przyrodniczych, a także pomysłodawca i autor licznych przedsięwzięć edukacyjnych w tym: wykładów, konkursów, warsztatów, lekcji muzealnych i zajęć w plenerze. Zajmuje się preparowaniem i naukowym opracowywaniem materiału entomologicznego, pozyskiwanego podczas badań terenowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in dzierzby Lanidae, ważki (Odonata) oraz chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica). Zachwycony podwodnym światem Morza Czerwonego oraz zakupioną do muzeum kolekcją muszli egzotycznych małży i ślimaków wodnych stał się pomysłodawcą wystawy czasowej „I mięczak może mieć powód do dumy.” oraz wykładu popularyzującego tę grupę bezkręgowców.

A oto kilkanaście ujęć fotograficznych z wystawy.

02

Pan Michał Wolny podczas wernisażu wystawy 12 stycznia 2012 roku.

04

oraz podczas wykładu popularyzującego świat mięczaków.

03

To chwile, dla których warto ponosić trudy organizacyjne.

Teraz zaś zdjęcia, które komentarza nie wymagają, są bowiem czytelne dla każdego miłośnika konchyliów morskich. Oczywistym jest też fakt, że nie oddają one w pełni aury indywidualnego spotkania z okazami. Niech więc będą do tego zachętą.

05

06 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 23

24

Wskazówka dla kierowców. czyli, gdzie poszukiwać muszli w muzeum w Górze Św. Anny.

25

Na zakończenie prezentacji wypada mi już tylko zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy w imieniu jej organizatorów – Panów: Piotra Zabłockiego oraz Michała Wolnego oraz całego Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.